Begeleiding

De begeleiding op het Groene Lyceum bestaat uit verschillende onderdelen:

  • regelmatig gesprekken met de leerling over hoe het gaat, persoonlijke ontwikkeling en studievoortgang;
  • nauwe contacten met de ouder(s)/verzorger(s);
  • leerlingbesprekingen gericht op vorderingen en sociaal-emotioneel functioneren;
  • informatieavonden;
  • intensieve begeleiding naar het vervolgonderwijs

De leerlingen kunnen desgewenst gebruik maken van het zorgadviesteam (VO) of begeleidingsadviesteam (MBO) op de vestiging.

Iedere leerling heeft een eigen studiementor. De studiementor is aanspreekpunt voor leerlingen en ouders waar het gaat om studievorderingen, persoonlijke ontwikkeling en algeheel functioneren van de leerling. Regelmatig heeft de leerling een gesprek met de studiementor. Tijdens de opleiding neemt het aantal reflectiemomenten af. Tijdens het vijfde en zesde leerjaar krijgt de leerling een studieloopbaanbegeleider op het mbo. Op deze manier wordt de leerling stapsgewijs zelfstandigheid bijgebracht, die je op het hbo nodig hebt.

  • Contact met ouders

Het Groene Lyceum kent in elk leerjaar minimaal één ouderavond. Naast de ouderavonden bestaat de mogelijkheid voor contact via de zogenaamde 'tien- minuten gesprekken'. Hierin kunnen ouders contact hebben met docenten uit het team van het Groene Lyceum. In het eerste leerjaar is er een eerste ouderavond voor de herfstvakantie. Naast deze georganiseerde contacten kan elke ouder de studievorderingen en competentiebeoordelingen volgen via het elektronische portfolio van de leerling.

  • Portfolio
Tijdens de leerroute bouwt iedere leerling een persoonlijke portfolio op. Dat wordt gevuld met eigen prestaties en brengt de ontwikkeling in kaart. De studiementor gebruikt dit portfolio bij de reflectiegesprekken over de leervorderingen en persoonlijke ontwikkeling. Deze gesprekken monden uit in een persoonlijke studieplanning. Door de intensieve begeleiding en overzichtelijke structuur kan de leerling zich maximaal ontplooien.