Cultuurklas

Terra Assen biedt cultuurklassen aan in leerjaar 1 en 2. Met het starten van deze cultuurklas hebben we nu een doorlopende leerlijn die begint in de onderbouw. In de bovenbouw is kunst en cultuur een keuzevak. In de cultuurklas heb je naast "gewone kunstvakken" twee uren extra les cultuur. Tijdens deze lessen volgen leerlingen een heel gevarieerd cultureel programma. We laten de leerlingen kennismaken met heel veel verschillende vormen van kunst en cultuur. Voorbeelden hiervan zijn: musea, beeldende kunst, muziek, zang, dans, drama, fotografie en nog veel meer. Door het volgen van de cultuurklas krijg je een goede voorbereiding voor vervolgopleidingen als Cibap en diverse andere kunst en cultuuropleidingen in het mbo. 

De doelen van de cultuurklas zijn:

  • een creatieve stijl ontwikkelen
  • bewuster worden van je creatieve talenten
  • kennismaken met veel verschillende vormen van kunst en cultuur
  • kennismaken met verschillende materialen en technieken
  • goed leren samenwerken
  • leren jezelf te presenteren
  • goed leren overleggen en organiseren
  • probleemoplossend leren denken
  • ontwikkelen van eigen smaak

Aanmelden voor de cultuurklas is mogelijk voor alle leerlingen, ook voor het Groene Lyceum. Na de aanmelding word je uitgenodigd voor een toelatingsdag (dit zal op een middag plaatsvinden na schooltijd). Hier wordt gekeken naar je basisvaardigheden, motivatie en algemene vaardigheden als samenwerken, omgaan met regels en instructie en creativiteit. Voldoe je hieraan dan word je geplaatst in de cultuurklas. 

Voor meer informatie over de cultuurklas kunt u een mail sturen naar mevr. A. de Roo 

E-mailadres: a.deroo@terra.nl