Sportklas

Terra Assen biedt sportklassen in leerjaar 1 en 2. Met het starten van deze sportklas hebben we nu een complete sportlijn die begint in de onderbouw met de sportklas en wordt vervolgd met sportmodules in de bovenbouw. Het volgen van de sportlijn geeft een goede basis voor verschillende mbo-opleidingen, bijvoorbeeld sport en bewegen, politie, leger, activiteitenbegeleiding en recreatie. Aanmelding voor de sportklas is mogelijk voor leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg, zowel met als zonder lwoo, kaderberoepsgerichte leerweg en gemengde leerweg. Leerlingen met het niveau kaderberoepsgerichte leerweg met lwoo kunnen vanwege organisatorische omstandigheden niet voor de sportklas aangemeld worden.

Naast het ontwikkelen van een actieve leefstijl bij kinderen, willen we ze graag kennis laten maken met verschillende sporten en bewegingservaringen, zoals outdoor sport (survival, klimmen /abseilen), circusvoorstelling maken, gehandicaptensport, topsport, trends (body-pump) en clinics (golf, skaten). Bovendien gaan we via dit extra sportonderwijs nadruk leggen op algemene vaardigheden als leren samenwerken, organiseren en leiding geven.

De basis voor een keuze voor de sportklas wordt gevormd door interesse voor sport. We zijn niet zozeer op zoek naar topsporters in de dop, maar wel naar kinderen die het prettig vinden om sportief bezig te zijn en die extra sporten heel leuk vinden. Een selectiemiddag sportklassen maakt onderdeel van de toelating sportklassen uit. Ons aanmeldteam is graag bereid meer informatie over de sportklas en de toelating te verstrekken.

Meneer de Bruin vertelt je meer over de gymlessen bij Terra Assen in het onderstaande filmpje!