Leerwegen vmbo

De onderbouw bestaat uit het eerste en tweede leerjaar. Het advies van de basisschool bepaalt in welke groep je het best op je plek bent. In het eerste leerjaar hebben wij homogene bb-klassen, heterogene bb/kb klassen, heterogene kb/gl klassen en homogene hGL klassen. In een  heterogene klas zitten leerlingen van twee verschillende niveaus bij elkaar. Zo krijg je het onderwijs dat bij jou past. Aan het einde van het eerste leerjaar krijg je een plaatsingsbesluit over het vervolg van je leerweg.

In de onderbouw volgen de leerlingen lessen in negen leergebieden. Een leergebied is een clustering van een aantal vakken. Daarnaast krijgen ze les in 'groene vakken', zoals plantenteelt, dierenhouderij, verwerking agrarische producten, groenvoorzieningen en bloemschikken. 

Afhankelijk van het niveau komen leerlingen in één van de volgende leerwegen:

Gemengde leerweg / diploma theoretische leerweg
Deze leerweg is voor leerlingen die theoretisch een behoorlijk niveau aan kunnen. Bij deze leerweg krijgen leerlingen vijf of zes theorievakken. Als ze het examen halen voor zes theorievakken, ontvangen ze ook een diploma theoretische leerweg. Daarnaast volgen ze praktijkmodules in het beroepsgerichte vak.

Kaderberoepsgerichte leerweg
Deze leerweg is meer gericht op leerlingen die theoretisch én praktisch ingesteld zijn. Bij deze leerweg krijgen de leerlingen vier theorievakken. Daarnaast volgen ze praktijkmodules in het beroepsgerichte vak.

Basisberoepsgerichte leerweg
Deze leerweg is voor leerlingen die vooral praktisch ingesteld zijn. Bij deze leerweg krijgen leerlingen vier theorievakken. Daarnaast volgen ze praktijkmodules in het beroepsgerichte vak.

Extra lessen
Het is mogelijk om extra lessen te volgen van een andere leerweg. Er kan voor enkele vakken examen gedaan worden in een 'hogere' leerweg. Dit hangt natuurlijk af van de capaciteiten en interesses. 

Begeleiding
Vind je leren lastig? Heb je moeite met bepaalde vakken? Of lukt het niet goed om je te concentreren? Dan helpen we jou. Je kunt extra les volgen en begeleiding krijgen. We kijken goed naar wat jij nodig hebt! Er vindt dan afstemming plaats met je met ouders en de basisschool. 

Download de powerpoint presentatie voor meer uitleg via deze link.

Voor meer informatie bekijk de video!