Leerwegen vmbo

Afhankelijk van het niveau komen leerlingen in één van de volgende leerwegen:

Gemengde leerweg / diploma theoretische leerweg
Deze leerweg is voor leerlingen die theoretisch een behoorlijk niveau aan kunnen. Bij deze leerweg krijgen leerlingen vijf of zes theorievakken. Als ze het examen halen voor zes theorievakken, ontvangen ze ook een diploma theoretische leerweg. Daarnaast volgen ze praktijkmodules in het beroepsgerichte vak.

Kaderberoepsgerichte leerweg
Deze leerweg is meer gericht op leerlingen die theoretisch én praktisch ingesteld zijn. Bij deze leerweg krijgen de leerlingen vier theorievakken. Daarnaast volgen ze praktijkmodules in het beroepsgerichte vak.

Basisberoepsgerichte leerweg
Deze leerweg is voor leerlingen die vooral praktisch ingesteld zijn. Bij deze leerweg krijgen leerlingen vier theorievakken. Daarnaast volgen ze praktijkmodules in het beroepsgerichte vak.

Extra lessen
Het is mogelijk om extra lessen te volgen van een andere leerweg. Er kan voor enkele vakken examen gedaan worden in een 'hogere' leerweg. Dit hangt natuurlijk af van de capaciteiten en interesses. 

LWOO
Vind je leren lastig? Heb je moeite met bepaalde vakken? Of lukt het niet goed om je te concentreren? Dan helpen we jou. Je kunt extra les volgen en begeleiding krijgen. Terra Assen vmbo-groen heeft LWOO-klassen. Dit betekent leerwegondersteunend onderwijs. Je komt dan in een kleinere groep en krijgt extra aandacht van de docent. We kijken goed naar wat jij nodig hebt!