Leerwerktraject

Leerwerktraject, leren door doen

Bij Terra bieden we binnen de basisberoepsgerichte leerweg het Leerwerktraject aan. Het leerwerktraject is een opleiding waarbij je in het vierde jaar van het vmbo twee dagen naar school gaat en drie dagen stage loopt.

Het Leerwerktraject is vooral bedoeld voor vmbo-leerlingen die gemotiveerd zijn voor leren én werken, die gemakkelijker leren vanuit de praktijk en/of die een leerachterstand hebben. Leren door doen!

Op school volgen de leerlingen de lessen in het Groene profiel en Nederlands. Vanwege het belang van stage in het Leerwerktraject moet de stage met een voldoende worden afgerond en is er regelmatig contact tussen school, stagebedrijf en leerling over leerdoelen en vorderingen van de leerling.

Voor het stagebedrijf gelden de volgende zaken:

  • de leerling zoekt in principe zelf een leerbedrijf,
  • het leerbedrijf moet erkend zijn als leerbedrijf door Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB),
  • met het bedrijf wordt een leerwerkovereenkomst afgesloten.

Als de verschillende onderdelen van de opleiding Leerwerktraject met een voldoende zijn afgesloten, ontvangt de leerling een vmbo-diploma ‘Leerwerktraject Basisberoepsgerichte leerweg’. Dit diploma geeft doorstroommogelijkheden naar niveau 2 opleidingen van het mbo.

Tijdens de aanmeldprocedure vinden er verschillende gesprekken plaats met ouders/verzorgers, leerlingen en docenten.