Aanmelden

U meldt uw kind aan bij Terra door het aanmeldformulier in te vullen en op te sturen naar de school. Meestal doet de leerkracht van de basisschool dat samen met u. Zodra Terra de gegevens heeft, ontvangt u een bevestiging. Terra plaatst het kind op het niveau dat door de basisschool als schooladvies is aangegeven (als dat niveau ook door Terra wordt aangeboden). Daarnaast kijken we of het kind ook extra ondersteuning nodig heeft om zijn/haar schoolloopbaan goed te kunnen doorlopen. Dit wordt gedaan door de  toelatingscommissie. Zij besluiten over de uiteindelijke plaatsing op school.

Aanmeldformulier

Aanmeldformulieren zijn aanwezig op de basisscholen. U kunt ook  een aanmeldingsformulier aanvragen bij de administratie van onze school via de mail of telefonisch (0592-312298).