Aanmelden

Digitale aanmelding.

De scholen CKC Drenthe, Plateau openbaar onderwijs Assen, Terra Assen, CS Vincent van Gogh, PrO Assen en het Dr. Nassau College hebben de intentie om de aanmelding van nieuwe leerlingen volledig digitaal te laten verlopen via OSO, dit is aan te maken in ESIS (of een ander digitaal leerlingvolgsysteem van het basisonderwijs) en kan ingelezen worden in Magister en Som (een digitaal leerlingvolgsysteem van het VO).

Hoe gaat dit in z'n werk?

Ouders dienen hun kinderen digitaal aan te melden via de button “Aanmelden” rechtsboven op deze website. De LWOO leerlingen dienen voor 1 december te worden aangemeld of voor 15 maart wanneer er geen sprake is van LWOO. Op het moment dat de leerling aangemeld is dient het OSO-dossier klaar te staan. Mocht u hierover vragen hebben, neem dan contact op met onze school.