Veelgestelde vragen

Algemeen 

• Hoe groot zijn de klassen?
Dit verschilt per niveau. Heb je leerwegondersteuning dan zit je in een kleinere klas dan in het reguliere onderwijs. We streven naar een maximum van 16 leerlingen per LWOO-klas, 25 leerlingen voor een reguliere vmbo en 30 leerlingen voor een groen lyceum klas.

• Hoe kun je jouw rooster en cijfers vinden?
We gebruiken een leerlingvolgsysteem, genaamd Magister. Rooster en cijfers zijn allemaal te vinden in dit leerlingvolgsysteem. Zodra je bij ons op school zit krijg je hier inloggegevens voor. Ouders/verzorgers krijgen ook inloggegevens voor magister, zodat zij hun kind kunnen volgen en goed kunnen begeleiden.

• Hoe wordt er omgegaan met tussenuren? We proberen zoveel mogelijk tussenuren te voorkomen. Onze 1e en 2e klassen hebben geen tussenuren. Bij de bovenbouw komt het wel af en toe voor, omdat leerlingen de keuze krijgen uit verschillende vakken. Tussenuren die ontstaan door ziekte van een docent, proberen wij op te vangen met een docent die invalt.

• Mag je in de pauze van het plein af?
Nee, tijdens de pauze blijft iedereen op school. Niemand mag het schoolplein verlaten, tenzij je natuurlijk geen lessen meer hebt. Je kan in de kantine zitten of lekker buiten zijn op het plein. In de kantine is het mogelijk om diverse broodjes en drinken te bestellen. Er kan contant of met de pin worden betaald.

• Wordt er met een laptop gewerkt?
Ja, iedere leerling heeft een eigen laptop, deze wordt door de leerling/ouder zelf aangeschaft. Wij hebben een aantrekkelijke samenwerking met de Campusshop, maar als ouder kun je er ook voor kiezen om zelf een laptop aan te schaffen. Vanuit school krijgen ouders voor de zomervakantie meer informatie en een basislijst met eisen waar de laptop minimaal aan moet voldoen. Om gebruik te maken van onze digitale lesonderdelen, raden wij de aanschaf van een Windows-laptop aan en de aanschaf van een Apple, chromebook of tablet af. Via de Campusshop is het ook mogelijk om gebruik te maken van een huur-koop constructie zodat ouders in meerdere jaren de laptop kunnen afbetalen.

• Worden leerlingen ook geholpen met leren plannen en hoe ze moeten leren?
Jouw mentor helpt jou hierbij. In leerjaar 1 zal hier extra tijd aan worden besteed.

• Is er ook extra begeleiding mogelijk voor mijn zoon/dochter?
Voor leerlingen die moeite hebben met het organiseren, plannen en maken van huiswerk, hebben we de check-in/check-out. Hier worden leerlingen begeleid met het plannen, organiseren, leren en maken van schoolwerk. De Check-in is bedoeld om vaardigheden aan te leren zodat het kind na een bepaalde periode, weer zelfstandig verder kan met zijn schoolwerk. De aanmelding gaat in goed overleg tussen ouders, school en leerling.

• Mijn zoon/dochter heeft dyslexie, wordt daar rekening mee gehouden?
Daar wordt door alle docenten rekening mee gehouden. Je krijgt extra tijd voor het maken van toetsen en het is ook mogelijk om de leesondersteuning van Into Words te gebruiken. Dit is een programma dat de toetsen voorleest en eventueel ook het lesmateriaal. De dyslexiespecialist onderzoekt op welke ondersteuning je recht hebt en wat voor jou helpend is.

• Kun je ook op- of afstromen?
Er is een mogelijkheid om op- en af te stromen. Wij kijken hiervoor naar de cijfers, werkhouding, inzet en het welzijn van het kind. Als je een KB of een GT-advies hebt gekregen, kom je bij ons in klas 1 in een combinatie klas. Tijdens het 1e jaar krijg jij zowel KB als GT-cijfers. Bij elk rapport krijg je ook een voorlopig advies. Aan het eind van klas 1 gaan wij definitief determineren. Dat betekent dat we zorgvuldig kijken naar welk niveau het beste bij het kind past. De mentor heeft hierover individuele gesprekken met de ouders en de leerlingen. In klas 2 kom je op basis van je definitieve advies in een 2KB of een 2GT klas. Als uw kind in een 1BB klas komt is het mogelijk om op te stromen naar KB, dit gaat in goed overleg met kind, ouders en school.

• Gaan de kinderen ook op stage?
In klas 1 en 2 gaat uw kind 1x per jaar meelopen met een beroep. Dit mag ook bij een familielid of bekende zijn. Daarnaast vinden wij het belangrijk om uw kind in aanraking te laten komen met vrijwilligerswerk. Zij lopen daarom in zowel klas 1 als klas 2, 10 uren maatschappelijke stage. Deze uren kunnen bijvoorbeeld ingevuld worden bij een sportvereniging, buurthuis, kinderboerderij of door mee te helpen tijdens een goede doelen activiteit bijvoorbeeld. In klas 3 en 4 is stage een belangrijk onderdeel om een goede keuze te kunnen maken voor een vervolgopleiding. Dit betekent dat alle leerlingen in klas 3 en 4 meerdere stages gaan lopen bij bedrijven naar keuze. Hierdoor kunnen ze ervaren wat ze staat te wachten als ze in die sector zouden kiezen voor een baan. Afhankelijk van het niveau loop je stageperiodes van één dag per week, tot één week achter elkaar of zelfs van meerdere weken (lintstage).

• Gaan de leerlingen ook op excursie?
Voor leerlingen uit klas 1 is er de mogelijkheid om op Duitse uitwisseling te gaan, hiervoor moeten ze wel het vak Duits volgen. In klas 2 gaan ze op excursie naar Amsterdam. In klas 3 gaan ze op excursie naar Praag, Londen, Ardennen, Ameland of ponykamp.

• Kun je kiezen voor de sportklas?
In klas 1 t/m 4 krijg je standaard twee lesuren LO per week. Daarbij is het mogelijk om voor extra sport te kiezen, waardoor je 2 extra uren LO in de week hebt. In klas 1 en 2 kun je namelijk kiezen voor de sportklas, waarbij je elke week leuke, uitdagende en nieuwe sporten ontdekt. In klas 3 en 4 kun je kiezen voor het keuzevak Sport en beweging. Hier ga je naast veel sporten ook onderling lesgeven, toernooien leiden en een sportdag organiseren. Verder hebben wij voor al onze leerlingen extra sportdagen, doen we mee met de Alpe d’huzes, de Asserstadsloop en met schoolsportcompetities zoals Olympic Moves.

• Kun je ook kiezen voor de cultuurklas?
In klas 1 en 2 krijg je standaard 2 lesuren kunstvakken (zowel tekenen als handvaardigheid). Daarnaast hebben alle 1e klassen ook 1 uur muziek. In klas 3 krijgt iedereen 1 uur Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV). Daarnaast kun je in klas 1 en 2 kiezen voor de Cultuurklas. Dat betekent dat je 2 extra lesuren bezig bent met kunst. Tijdens de lessen kom je in aanraking met andere vormen van kunst zoals fotografie, vormgeving, muziek, dans, drama, keramiek. In klas 3 en 4 kun je kiezen voor het keuzevak kunst.

• Kun je ook kiezen voor de talentenmiddag?
Terra is dol op talent en bij ons kun je laten zien wat je allemaal wilt en kunt leren. Kies je voor de Talentklas? Dan zit er vast een ander thema bij waar jij helemaal blij van wordt! Je gaat in klas 1 en 2 elke week 2 uur aan de slag met een talent van jouw keuze. Na een half jaar wissel je en ga je een ander talent verkennen. Zo kun je iedere week aan de slag met een van de volgende thema's:
- Robotica;
- School of Rock;
- Bordspellen;
- De wereldkeuken;
- Extra bijzondere bloemwerken maken.

* De talenten waar je uit kunt kiezen, kunnen nog veranderen. Welke talenten jij kiest, bepaal je in de eerste lesweken van het schooljaar. Je krijgt namelijk eerst een proefles van elk talent dat wij aanbieden zodat jij tot een keuze kan komen die bij jouw interesse past.

• Hoe gaan jullie om met pesten?
Er wordt gewerkt met een pestprotocol. Als er gepest wordt, treedt dit protocol in werking. Er wordt gepraat met iedereen, de pester, de gepeste, ouders, maar zeker ook met de klas. Wat we vaak zien is dat pesterijen opgelost kunnen worden door de mentor. Voel je je daar niet prettig genoeg bij, dan zijn er ook twee vertrouwenspersonen die je altijd kunt benaderen. Zij luisteren naar jouw verhaal en zij kunnen jou helpen. Er is ook een mogelijkheid om te werken met de pestknop. Deze is te vinden op onze website. Hier kan iedereen anoniem een melding maken van pesten of gepest worden. Na de melding gaat de zorgcoördinator aan de slag om het pesten te laten stoppen. 

Vmbo-groen 

• Wat kun je na het vmbo op Terra Assen gaan doen?
Met een vmbo-diploma van Terra ben je toelaatbaar op alle mbo’s in alle opleidingsrichtingen. Of je nou de zorg, techniek, logistiek, detailhandel of het groen in wilt. Het mbo-niveau is afhankelijk van welk niveau vmbo je hebt gedaan. Met een tl-diploma kun je ook naar de havo. Een tl-diploma kun je halen als je naast de vijf verplichte theorievakken van GL ook een zesde theorievak hebt gevolgd op het vmbo. Deze keuze kun jij bij ons maken in de bovenbouw. 

• Welke praktijkvakken geven jullie?
Bij ons op school geven wij de volgende groene praktijkvakken: dierhouderij, groen, bloemschikken, koken en plant. Daarnaast geven wij de volgende algemene praktijkvakken: lichamelijke opvoeding, techniek en kunstvakken. Deze worden op elke voortgezet onderwijs gegeven. In de bovenbouw (vanaf klas 3) heb je naast de twee verplichte groenmodules ook nog één of twee (ligt aan het niveau) aparte praktische keuzevakken. Voorbeelden hiervan zijn; booglassen, groen machinepark, sport en bewegen, buitenlandse keuken en drones vliegen.

• Welke theorievakken worden er gegeven?
Nederlands, Engels, Duits, wiskunde, natuur-/scheikunde, economie, biologie, mens en maatschappij, geschiedenis, aardrijkskunde en maatschappijleer. 

Het Groene Lyceum 

• Wat moet het advies zijn om toegelaten te worden tot het Groene Lyceum?
Voor het Groene Lyceum moet je minimaal TL+ advies hebben, verder kun je natuurlijk ook met havo en vwo advies worden toegelaten. 

• Hoe groot zijn de klassen in het Groene Lyceum?
We streven naar een maximale grootte van 30 leerlingen.

• Hoe lang duurt de opleiding het Groene Lyceum?
De opleiding het Groene Lyceum duurt 6 jaar, met de mogelijkheid om het versneld in 5 of 5 1/2 jaar te doen.

• Blijven de leerlingen die het Groene Lyceum doen 6 jaar op de locatie in Assen?
Onze leerlingen zullen de eerste 4 jaar in Assen hun opleiding volgen. Vanaf leerjaar 5 volgen de leerlingen de opleiding op het MBO in Groningen, Meppel of Emmen.